Verksamhetsplan 2017-2018

Verksamhetsplanen för innevarande läsår fastslås på årsmötet.

Verksamhetsplan 2016-2017

Föreningens allmänna mål:

 • Stöder skolans övergripande arbetsområden utgående från skolans arbetsplan.
 • Är beredd att stöda all verksamhet i skolan, som motarbetar droger och mobbning
 • Understöder Tutor-verksamheten samt övrig elevverksamhet tillsammans med skolans personal. HoS vill även detta läsår bekosta hygienpassen för tutorerna som förbereder och säljer mellanmål till skoleleverna.
 • Föreningen ansöker om stipendier för att stöda finansieringen av olika projekt, idrotts- och temadagar mm.
 • Föreningen samarbetar med Porvoon vanhempainyhdistykset ry / Föräldraföreningar i Borgå rf, där Hem och Skola för Lyceiparkens skola r.f. är medlem sedan våren 2015
 • Föreningen fortsätter att hålla kontakt med andra föräldraföreningar och ordnar i mån av möjlighet program där man drar nytta av samarbete.

Verksamheten hösten 2016

 • Föreningen understöder vänelevsverksamheten.
 • Styrelsen strävar efter att flera föräldrar engagerar sig i HoS-verksamheten. Årsmötet hålls onsdagen den 28.9.2016 i Lypas barackmatsal
 • Den nationella Hem och skola dagen firas i år senare under hösten i samband med invigningen av den nyrenoverade skolbyggnaden. Föräldrarna är välkomna att bekanta sig med skolvardagen och skolbyggnaden.
 • Lypa HoS sponsorerar det lilla extra på självständighetsfesten.
 • Övrig verksamhet ännu öppen

Verksamheten våren 2017

 • Föreningen understöder all kulturell verksamhet i skolan som bidrar till att belysa ungdomars  relationer till sina medmänniskor såsom teaterbesök, gäster i skolan, seminariedeltagande mm.
 • Till föreningens målsättning hör också att ordna eller stöda temakvällar. En föreläsningskväll ordnas under vintern för föräldrarna med något intressant tema som berör ungdomar i högstadieåldern. Förbundet Hem och Skola sponsorerar tillsammans med SFV Bildning föreläsningar kring vissa teman för förbundets medlemsföreningar en gång per läsår.
 • Föreningen strävar efter att vara ett stöd för klassföräldrar och en träff kring temat planeras.
 • Utdelar stipendier åt välförtjänta elever i samband med skolavslutningen, i första hand till elever i årskurs 9.
 • Övrig verksamhet ännu öppen