Vad är Hem och Skola ?

Hem och Skola är en samarbetsorganisation för föräldrar, lärare och elever i de svenskspråkiga skolorna i Finland sedan år 1969.

En styrelse, som företräder de olika regionerna i Svenskfinland, leder förbundet.

Hem och Skola för Lyceiparkens skola r.f är en av ca. 240 lokalföreningar

 

Vad är Hem och Skolas verksamhetsidé?

"Hem och Skola - med lärarna för eleverna"

Hem och Skola arbetar för att skolbarnen ska må bra och för att föräldrarna aktivt ska kunna ta del av skolans vardag. Målet är en skola som är öppen mot samhället och där föräldrarnas röst hörs.

Hem och Skola vill stärka:

* en positiv dialog mellan hemmet och skolan
* kontakten mellan föräldrar
* ett positivt förhållningssätt till skolan

 

Elevens rättigheter i Finland

Klicka på länken nedan så får du fram Hem och Skolas broschyr om Elevens rättigheter i Finland

/Site/Data/1015/Files/Elevens%20raettigheter%20-document-9.pdf

Broschyren innehåller info om bl.a. rätt till grundläggande utbildning och utbildningens kvalitét, elevvård, elevbedömning, specialbehov, ordning och disciplin, rättsskydd.