Är det något du vill diskutera ? - Ta då kontakt med någon i styrelsen

Styrelsemöten läsåret 2016-2017:

24.8.2016 Bokslutet, budget, planering av läsårets program, Facebook-sidan

28.9.2016 Årsmöte

Oktober 2016 Styrelsens konstituerande möte

 

Styrelsemöten läsåret 2015-2016:

26.8.2015 - höstens och vårens program diskuterades

28.9.2015 Årsmöte + styrelsemöte

9.11.2015 Ansökningar om pengar från fonder diskuterades

8.12.2015 Vårens program diskuterades

11.1.2016 Inlämnade stipendieansökningar, planering av vårens program

3.2. 2016 Den nya läroplanen, teaterresa

14.3.2016 Teaterresa, Lypas välgörenhetsgala, gästförelsning, medlemsenkät från Porvoon vanhempainyhdistys

19.5.2016 Utvärdering av vårens program, niornas stipendier, skolfotografering, hem och skola dagen, skolans nya hemsida, facebook-sida för Lypa HoS,

 

 

Styrelsemöten läsåret 2014-2015:

27.8.2014

24.9.2014 Årsmöte + styrelsemöte

18.11.2014

4.2.2015 - Marja-Liisa Mikkola från Porvoon vanhempainyhdistys berättade om trygghetskartläggningarna av skolvägen, rast aktiviteter och läget i skolan diskuterades

18.3.2015 - diskuterades bl.a. Treiers gästföreläsning, lärarläget i Lypa, den planerade utefesten på Hasselholmen

9.4.2015 - diskuterades bl.a. trafikevenemanget som 9:orna deltog i samt skolans elevhälsoplan

20.5.2015