Medlemsavgiften läsåret 2017-2018

Medlemsavgiften för läsåret 2017-2018 fastslås på årsmötet.

 

Medlemsavgiften läsåret 2016-2017

På årsmötet den 28.9.2016 beslöts att medlemsavgiften för detta läsår är 15 euro/familj.

Den som vill understöda föreningens verksamhet kan betala in medlemsavgiften på föreningens konto i Aktia Bank.  Kontonumret är FI85 4050 2050 0061 93.