Är det något du vill diskutera ? - Ta då kontakt med någon i styrelsen

LYPA-Hem och Skola:s e-postadress: hos.lypa@gmail.com

 

STYRELSEN 2017-2018:

Camilla Granbacka (ordförande)   

Clara Nordman (viceordförande)        

Cecilia Englund (kassör)

Gunilla Nordman (sekreterare)

Nina Tallberg (lärarrepresentant)

Charlotta Jatkola (styrelsemedlem)

Christel Klemets (styrelsemedlem)

Kate Rannström (styrelsemedlem)

Malin Örså (styrelsemedlem)

 

ELEVREPRESENTANT:       

Matilda Svanh

 

SUPPLEANTER:

Minna Kronholm

Kati Sarkala    

Anna Wahren-Cederberg (lärarsuppl.)

 

VERKSAMHETSGRANSKARE:

Jonas Langhoff

Susanne Träskelin

 

SUPPLEANTER FÖR VERKSAMHETSGRANSKARNA:

Birgitta Berg-Andersson