Klassombuden

I LYPA har det varit 1/3 av klassen som utgjort klassombudsgruppen (1 år i taget). Klassombudsgruppens uppgift är att hjälpa klassmamman/-pappan med det praktiska.

Du som valts till klassombud / klassmamma / klasspappa har en lite speciell roll -> det är du som skall aktivera din klass

Det är inte du som skall göra allt – men det är du som skall puffa på, påminna och aktivera

Råd finns att få på förbundet Hem och Skolas hemsidor http://www.hemochskola.fi/foreningar/foreningskunskap/klassforalder/

Om det är osäkert vem som är klassombud skall ni inte vara blyga – ordna med ett klassmöte, en klassträff, ett jippo, ett evenemang – vad som helst där klassens föräldrar samlas. ”Vem som helst” kan vara aktiv, det behöver inte vara så byråkratiskt. Ät gott och prata – det är mycket givande och oftast mycket trevligt.