Välkommen på ÅRSMÖTE
tisdag 26.9.2017
kl 18.00
i Hussa salen, Lypa

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden men även en ny styrelse väljs. En del av den "gamla" styrelsen fortsätter men nya behövs istället för dom som står i tur att avgå. Så kom med och lyssna, gå med i styrelsen och påverka samt lär känna andra föräldrar och lärare.

Möteskallelsen till årsmötet 26.9.2017

På Facebook hittas vi via:

https://www.facebook.com/groups/lypahemoskola/

 


 

Östra Nylands
Hem och Skola
POP UP

3 Oktober 2017
18:30 - 20:30


INBJUDAN
Kom med och låt dig inspireras!


Vi på Förbundet Hem och Skola presenterar vår Klassföräldrakampanj och bjuder in
föräldrar och skolfolk i östra Nyland till diskussioner och idéutbyte.

KLASSFÖRÄLDRA BABBEL OCH BUBBEL
Tid: Tisdagen den 3 OKTOBER kl. 18.30-20.30
Plats: Borgå folkakademi, Akan - Fredrikasalen
Runebergsgatan 16-18
Meddela senast 26.9 att du kommer per e-post anmalan@hemochskola.fi
Alkoholfri traktering.

Välkommen!


Regionala kontaktpersoner i östra Nyland:
Katinka von Kraemer, Borgå
katinka.vkraemer@gmail.com
tfn 050 - 538 8829

Anneli Lindblad, Sibbo
anneli.lindblad@gmail.com
tfn 040 - 521 1170

 

 

Tidigare evenemang:
 
Genom att klicka på länken nedan kan du se

Ritningar över skolhuset

/Site/Data/1015/Files/20159360-7-4-%20ritningarna%20oever%20skolhuset.pdf
*********

Förbundet Hem och Skolas årsmöte lö 22.4 2017 kl.12

Mögelskolor och en trygg lärmiljö är temat som tas upp i samband med förbundets årsmöte lördagen den 22 april i Helsingfors.

*********

Hem och Skolas träff för föräldrar 7.2.2017 kl.18-20

Mirjam Kalland förläser med rubriken ”Hur kan jag stödja mitt barn till positiv utveckling? ” tisdagen den 7 februari kl.18 på Soc&Kom, Snellmansgatan 12 i Helsingfors. Mirjam Kalland är ped.dr. och barnpsykoterapeut.

Efter Mirjam Kallands fö r e l ä s n i n g , k l . 19 - 2 0 , fortsätter vi med att utbyta erfarenheter om Hem och Skola-frågor. Harry Lunabba som är styrelsemedlem i Förbundet Hem och Skola leder en diskussion om olika sätt att engagera föräldrar i samarbetet mellan hemmet och skolan.

Till träffen inbjuds aktiva i Hem och Skola från Helsingfors, Mellannyland och östra Nyland. Vi är glada om minst två personer från er styrelse deltar, men det passar också bra att delta med hela sin förenings styrelse. Övriga intresserade är också välkomna. Anmäl per e-post till regiontraff@hemochskola.fi vem som kommer senast 31.1. Vi bjuder på något smått i samband med träffen.

Välkommen!

*********

Teaterresa till Helsingfors i april 2016

 

*********

Teater Taimine besökte skolan i mars 2016

 

*********

Den nationella Hem och Skola-dagen firas i höst fredagen den 25 september 2015 i över 800 skolor, också i LYPA.

 

*********

LYPA Rockar på Hasselholmen

onsdagen den 27.5. 2015 kl. 18.00-21.00

tillsammans med bandet Victors Secret

feat. Victor Forsblom, Hanna Lönnroos, Sofia Jansson, Emil Kauppi och Moritz v. Kraemer

Välkomna hela familjen och alla lärare !!

Hem och Skola bjuder på grillkorv och saft !

Roddbåtarna till Hasselholmen finns till förfogande på stranden i Staffas.

 

Arrangör: Hem och Skola för Lyceiparkens skola r.f.

Svenska Kulturfonden har beviljat föreningen finansiellt understöd för att ordna evenemanget.

 

*********

Christoph Treier föreläste om FÖRÄLDRASKAP - EN AV LIVETS STÖRSTA UTMANINGAR må 30.3.2015 kl. 18-20 i Kvabas matsal.